FANDOM


Si Cannogabang ang Gyaba Rarepon, pwede sya mg baril;

  • Cannons - ng baril ni Cannogabang ng cannonballs.
  • Howtizers - ng baril ni Cannogabang 1 - 12 gunpowder balls.
  • Lasers -  ng baril ni Cannogabang yun tankaad ng laser beam.