FANDOM


Darantula.png
Si Darantula ay ang mas malakas na bersyon ni Centura. Sa Patapon 2 makakalaban mo siya kapag na-hunt mo na ang Zubatto sa Mt.Gonrok. Sa Patapon 3 naman ay isa siyand DLC Boss.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki