FANDOM


Dokaknel
Dokaknel

Boss Type

Bulateng nagbubuga ng apoy / Kunel

Buhay

Normal

Resistensya sa Atake

Normal

Elemento

Apoy

Ibang Halimaw na may Kaugnayan

Zaknel


PCT2001

Si Dokaknel

Si Dokaknel ay ang mas malakas ne bersyon ni Zaknel. Hindi ito kulay lila kagaya ni Zaknel, ngunit kulay berde ito. Mga sandata ang makikita sa likod nito, kaysa sa mga puno at halaman.


AtakeEdit

Dokaknel

Body SlamEdit

Titignan si Dokaknel pataas, at itutuwid niya ang katawan niya. Pagkatapos nito ay bababa siya ng malakas. Pwede itong maiwasan ng PonPata, ngunit hindi rekomendado ang ChakaChaka, dahil kaunti lang mababawasan sa pinsala nito.

Scorching BreathEdit

Babaluktot si Dokaknel sa isang baliktad na S, at bubuga siya ng apoy sa mga Patapons. Halos magkarehas ito sa Body Slam, pero susulong siya sa harap at tatapikin niya likod niya. Pwedeng gamitin ang ChakaChaka o PonPata sa atake na ito, at DonDonChakaChaka sa Patapon 2 at 3.

Worm EarthquakeEdit

Hihiga si Dokaknel, at kukuwag siya. Mapipinsala lahat ng mga Patapons sa lupa, kaya ang mga Toripons ay hindi maapektuhan. ChakaChaka ang pwedeng gamitin laban dito, ngunit sa Patapon 2 at 3, pwedeng gamitin ang DonDonChakaChaka.

Worm WheelEdit

Sa Patapon 2 at 3, pupunta sa lupa si Dokaknel, at iikot siya ng malakas. PonPata o DonDonChakaChaka ang pwedeng gamitin para maiiwasan ang atake na ito, ngunit mas rekomendado ang DonDonChakaChaka.