FANDOM


Ang Kacheek ay isa sa mga hayop na pwedeng ma-hunt ng mga Patapon. Sila ay mga hayop na mukhang baboy-damo. Maraming uri ang Kacheek na naaayon sa kanyang tirahan. Meron ding mga impostor tulad ng Poocheek at Parcheek.


Mga uriEdit

  • Normal Kacheek
  • Desert Kacheek
  • Stone Kacheek
    Kacheek.png

    Isang normal na Kacheek

  • Swamp Kacheek
  • Snow Kacheek
  • Gancheek

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki