FANDOM


Ang Kacheek ay isa sa mga hayop na pwedeng ma-hunt ng mga Patapon. Sila ay mga hayop na mukhang baboy-damo. Maraming uri ang Kacheek na naaayon sa kanyang tirahan. Meron ding mga impostor tulad ng Poocheek at Parcheek.


Mga uriEdit

  • Normal Kacheek
  • Desert Kacheek
  • Stone Kacheek
    Kacheek

    Isang normal na Kacheek

  • Swamp Kacheek
  • Snow Kacheek
  • Gancheek