FANDOMMajidonga

Type

Dragon na nagbubuga ng apoy

Buhay

Normal

Resistansya sa Atake

Normal

Elemento

Apoy

Ibang Halimaw na Kaugnay

Dodonga, Kacchingdonga, Accursed Dodonga

Majidonga

Si Majidonga ay isang kalaban sa Patapon, Patapon 2, at Patapon 3. Isa siyang mas malakas na bersyon ni Dodonga. Kulay pula siya, at may isang malaking sungay. Meron siyang buhok sa likod niya, at mala-quadrado na panga. Sa Patapon 2, lumalabas lang siya kapag mahamog and panahon sa Dongara Ruins.

Mga AtakeEdit

HeadbuttEdit

Headbutt

Ibaba ni Majidonga ang ulo niya, at pagkatapos ay i-uugoy niya pataas. Normal ang bawas nito sa buhay ng iyong Patapons, at ito ay mataas na Knockback rate. Pwede itong maiwasan ng PON-PATA-PON-PATA, pero dahil hindo mo pa makukuha ito ng maaga sa Patapon at Patapon 2, CHAKA-CHAKA-PATA-PON lang ang pwedeng magamit.

Fire BreathEdit

Majidonga 2

Itatas ni Majidonga ang ulo niya, habang tinataas-baba niya ang mga braso niya. Pagkatapos nito ay magbubuga siya ng apoy. Pwedeng masunog ang mga Patapons sa atake nito. CHAKA-CHAKA-PATA-PON lang ang magagamit mo kung kinalaban mo siya ng maaga sa laro, pero kung nakuha mo ang DON-DON-CHAKA-CHAKA at PON-PATA-PON-PATA, pwede mong maiwasan ang atake nito.

RoarEdit

Ibaba niya ang ulo niya, at ang babang panga niya ay aalog ng malakas. Pagakatapos nito ay uungal siya ng malakas, at pwedeng tumalsik o masunog ang Patapons mo dahil dito. ChakaChaka lang ang pwede mong gamitin, dahil hindi mo ito matatakasan. Hindi mo siya masusuray o mapapatay habang ginagawa niya ang atake na ito.

RageEdit

Sa Patapon 3, kapag napaba mo na ang buhay niya sa kalahati, papasok siya s Rage Mode. Aatake siya ng walang babala, kaya dapat mag-ingat ang player.