FANDOM


Dinosaurs (Dongas)Edit

DodongaEdit

Isang asul na Donga na nagbubuga ng apoy. Nag-iiwan ito ng cap kapag nakakain ng Patapon. Siya din ang unang boss sa Patapon.

MajidongaEdit

Siya ang pinalakas na bersyon ni Dodonga. Kulay pula siya at hindi na siya nag-iiwan ng cap kapag nangain. Makikita siya sa Lostdon Ruins kapag nakuha mo na ang Bent Compass.
134 dodonga.jpg

Si Dodonga na naghahandang umalis

Mga Kunel/KnelsEdit

Majidonga.png


ZaknelEdit

Isang itim na Kunel na may 60 na kahel na mata. Siya ay umaatake gamit ang kanyang nag-aapoy na hininga. Siya ang nagbabantay sa memorya ni Kibapon (Kibapon's Memory). Malalaman mo kung siya ay mahina na kapag ang kanyang mga mata ay kumukurap-kurap na.

Zaknel.png

Si Zaknel

DokaknelEdit

Mga Giants/GolemsEdit

GaeenEdit

DogaeenEdit

CrabsEdit

CiokingEdit

CiokinaEdit

Mga HalamanEdit

ShookleEdit

ShooshookleEdit

Mga DemonyoEdit

GorlEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki