FANDOM


Dinosaurs (Dongas)Edit

DodongaEdit

Isang asul na Donga na nagbubuga ng apoy. Nag-iiwan ito ng cap kapag nakakain ng Patapon. Siya din ang unang boss sa Patapon.

MajidongaEdit

Siya ang pinalakas na bersyon ni Dodonga. Kulay pula siya at hindi na siya nag-iiwan ng cap kapag nangain. Makikita siya sa Lostdon Ruins kapag nakuha mo na ang Bent Compass.
134 dodonga

Si Dodonga na naghahandang umalis

Mga Kunel/KnelsEdit

Majidonga


ZaknelEdit

Isang itim na Kunel na may 60 na kahel na mata. Siya ay umaatake gamit ang kanyang nag-aapoy na hininga. Siya ang nagbabantay sa memorya ni Kibapon (Kibapon's Memory). Malalaman mo kung siya ay mahina na kapag ang kanyang mga mata ay kumukurap-kurap na.

Zaknel

Si Zaknel

DokaknelEdit

Mga Giants/GolemsEdit

GaeenEdit

DogaeenEdit

CrabsEdit

CiokingEdit

CiokinaEdit

Mga HalamanEdit

ShookleEdit

ShooshookleEdit

Mga DemonyoEdit

GorlEdit