FANDOM


Ang Motsitsi ay isang uri ng Mochichi na may katawan,ulo at buntot na may kulay ginto. Ito ay makikita sa lahat ng laro ng Patapon. Ito ay madalang na makita sa ilang mga hunting stages (training o di kaya'y DLC sa Patapon 3).

Motsitsi.jpg

Tumatakas na Motsitsi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki