FANDOM


Ang Parachi ay isang pera na katulad ng Ka-ching pero mas mataas ang halaga nito. Ito ay isang kaching na medyo malaki, kulay pilak, malinaw at umiikot din sa lupa. Kapag hindi ito kinuha sa loob ng ilang mga minuto, ito ay mawawala.

Kombersyon - Parachi = Ka-chingEdit

300px-Patapon 2 Parageto Dodonga Egg nr. 1

Pansinin ang Parachi na malapit sa berdeng usok


  • 1 Parachi : 5 Ka-ching
  • 5 Parachi : 25 Ka-ching
  • 25 Parachi : 125 Ka-ching
  • 100 Parachi : 500 Ka-ching